Archive for May 3, 2016

(б)Ледности…

12088154_1053475491332209_6216140278444956292_n

В началото трябва да са били ръцете. После е дошло осакатяващото желание.

 

12033076_1048610441818714_1850372875965939973_n

Нямам усет за времето. Мога да броя само по кожата.

 

laleta (1 of 1)

Понякога искам да съм безезична природа. Криволичеща свобода в редовете.